همایش ها و جلسات

همایش ها و جلسات 2017-05-30T00:02:48+04:30

برگزاری همایش و جلسه

سال ها تجربه ما در این حوزه باعث می شود کلیه نیازها را بشناسیم و برای هر بخش برنامه ای داشته باشیم. چیدمان سالن را با توجه به شکل نشست مورد نیاز تغییر دهیم تا بهترین شرایط را فراهم کنیم. برای میان برنامه منوهای متنوع break  را در اختیار داریم و با هزینه متعادل با کیفیت ترین غذاها را سرو می نماییم.

انواع چیدمان

سینمایی
U شکل
کلاسی